Velkommen til min hjemmeside.

Jeg har laget denne sida for å ha et sted å publisere diverse læringsressurser og tips. Mitt motto er: «Hvorfor holde på en god idé hvis andre også kan ha nytte av den?»

Til daglig deler jeg min tid mellom å være lærer på mellomtrinnet på Sjøstrand skole i Kristiansand, og Pedagogisk veileder på Pedagogisk senter, Knutepunkt Sørlandet.

SIDEN ER UNDER KONSTRUKSJON!

I mellomtida anbefaler jeg et besøk på
min kanal på YouTube.