Skolekyllos
matematikkfilmer på YouTube
pr.12.08.12


Addisjon
Hvordan sette opp, og regne ut addisjonsstykker.

Subtraksjon
Hvordan sette opp, og regne ut subtraksjonsstykker.

Multiplikasjon
Hvordan sette opp, og regne ut multiplikasjonsstykker med ett og to sifrede tall.

Divisjon
Hvordan sette opp, og regne ut divisjonsstykker.

Divisjon 2
Hvordan regne videre når stykket ikke går opp (Svaret blir et desimaltall). Avrunding av desimaler når svaret aldri går opp.

Tall og tallsystem
Om tall, siffer, titallsystemet, navn på sifferplassene, tallinjer med positive og negative tall, naturlige tall, odde- og partall, primtall og sammensatte tall.

Desimaltall
Hva er et desimaltall, og hva er desimaler? Hvordan addere, subtrahere, multiplisere og dividere med desimaltall.

Dekadiske enheter
Hva en dekadisk enhet er og hvordan vi enkelt multipliserer og dividerer dekadiske enheter med hele og desimaltall.

Måleenheter 1
Betydningen av ordene kilo, hekto, deka, desi, centi og milli. Hvordan regne om mellom måleenhetene for lengde, vekt og hulmål.

Data 1
Finne Medianen, Typetallet og Gjennomsnittet.

Planfigurer 1
Egenskapene til firkant (rektangel, kvadrat og parallellogram), Trekant (likesidet, rettvinklet og likebent) og sirkel.

Planfigurer 2
Omkrets og areal av firkanter og trekanter. Formlene for areal av rektangel, parallellogram og trekant.

Romfigurer
Animert presentasjon av de vanligste romfigurene. Begrepene sideflate og sidekant.

Vinkler
Vinkelben og toppunkt, rett-, spiss- og stump vinkel, måle og tegne vinkler.

Mønster
Lage mønstre ved hjelp av parallellforskyvning, speiling og rotasjon.

Koordinatsystem
Hva et koordinatsystem er, akser, tallpar og koordinater.

Primtall og faktorisering


Figurtall
Hva er et figurtall? Trekanttall og kvadrattall.Kommer snart:


Måleenheter 2
Areal og volum. Gjøre om.

Data 2
Tabeller og diagrammer

Tegne mangekanter
Tegne firkanter og trekanter

Konstruere
Konstruere vinkler og mangekanter

Prosent

Sannsynlighet

Brøk

Volum
Regne ut volumet av prismer.


Overslag

Negative tall
addere og subtrahere

Rutetabeller og fartsdiagrammer